Monthly Archive: October 2022

05
Oct
2022

มืออาจช่วยในกระบวนการคิด

เราเข้าใจคำศัพท์อย่างไร? นักวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคำๆ หนึ่งผุดขึ้นในสมองของคุณ กลุ่มวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์ Shogo Makioka จาก Graduate School of Sustainable System Sciences, Osaka Metropolitan University ต้องการทดสอบแนวคิดเรื่องการรับรู้ที่เป็นตัวเป็นตน การรับรู้ที่เป็นตัวเป็นตนเสนอให้ผู้คนเข้าใจคำศัพท์ของวัตถุผ่านวิธีที่พวกเขาโต้ตอบกับพวกเขา ดังนั้นนักวิจัยจึงคิดค้นการทดสอบเพื่อสังเกตการประมวลผลความหมายของคำเมื่อวิธีการที่ผู้เข้าร่วมสามารถโต้ตอบกับวัตถุมีจำกัด คำแสดงโดยสัมพันธ์กับคำอื่นๆ ตัวอย่างเช่น “ถ้วย” สามารถเป็น “ภาชนะที่ทำจากแก้วใช้สำหรับดื่ม” อย่างไรก็ตาม...

03
Oct
2022

ความอิ่มตัวของสื่อท้าทายความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยของยุโรป

ระหว่างการเลื่อนดูมและการบิดเบือนข้อมูล โลกที่เต็มไปด้วยสื่อของเราทำให้ยากที่จะรู้ว่าควรไว้ใจใคร เนื่องในวันประชาธิปไตยสากลของวันนี้ เราได้พูดคุยกับนักวิจัยด้านวารสารศาสตร์เกี่ยวกับบทบาทของสื่อในระบอบประชาธิปไตยที่มีสุขภาพดี สื่อคือเลเยอร์นี้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในชีวิตของเรา ดร. Tanya Lokot กล่าวขณะที่เธออธิบายคำว่า ‘สื่อกลาง’ ให้กับนิตยสาร Horizon มันทำให้เธอได้รับตำแหน่งในโครงการวิจัยเจ็ดประเทศที่เธอเป็นผู้นำจาก School of Communications, Dublin City University (DCU) ‘ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำเป็นเวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมง’ เราหมกมุ่นอยู่กับสื่อ ในชีวิตส่วนตัว...